Mechelse Vereniging voor Stadsarcheologie vzw (MVSA)

De Mechelse Vereniging voor Stadsarcheologie is een vereniging van vrijwilligers met een gezonde interesse voor de geschiedenis en archeologie van Mechelen. De MVSA bestaat grotendeels uit leden zonder geschiedenis- of archeologiediploma. Een archeologische opleiding is dan ook niet vereist om actief te kunnen zijn binnen de vereniging.

Door de gewijzigde wetgeving met betrekking tot het uitvoeren van archeologische opgravingen, is het voor amateur-archeologische verenigingen moeilijker geworden om opgravingen uit te voeren. Om een opgraving uit te voeren moet immers door een erkend, professioneel archeoloog een opgravingsvergunning aangevraagd te worden. Daarom spitst onze vereniging zich de laatste jaren meer toe op materiaalverwerking, publicaties en publiekswerking.

 

BouwArcheologisch Centrum (BAC)

De MVSA heeft haar onderkomen in het BouwArcheologisch Centrum, een idee van de MVSA om aan de geïnteresseerden te tonen wat bouwarcheologie allemaal omvat. In het 17de-eeuwse gebouw zijn er naast vrijgelegde deur- en raamopeningen, muurbeschildering en originele vloerplanken ook toonkasten te zien met vondsten gedaan bij het archeologisch onderzoek in verschillende woningen in het Paardenstraatje.

 

Open Monumentendag en publicatie van 'MAJOLICA uit de bodem van het Mechelse Sint-Janshof'

Uitgave van de Mechelse Vereniging voor Stadsarcheologie

Op de Open Monumentendag op zondag 9 september 2018 viert de Mechelse Vereniging voor Stadsarcheologie (MVSA) officieel haar 25-jarig bestaan met een tentoonstelling van het luxueuze, eind 16de- of vroeg 17de-eeuws 'Antwerpse' majolica-aardewerk dat in 2010 door een archeologisch bedrijf werd gevonden op de Sint-Janssite in Mechelen. Een groot deel van de gevonden majolicafragmenten kon door de MVSA terug samengesteld worden tot volledige of bijna volledige museumwaardige voorwerpen. Enkele van deze voorwerpen mogen zonder schroom topstukken van Antwerpse majolica genoemd worden. Naast deze majolica zal ook een beperkte selectie van andere keramiek-, glas- en metaalvondsten uit de opgraving Sint-Janshof getoond worden.

Deze tentoonstelling gaat door in het verenigingslokaal in het Paardenstraatje 3 van 10u tot 18u. Ze maakt deel uit van het officiele programma van de Open Monumentendag. Bij deze gelegenheid zal ook het hele historische gebouw te bezoeken zijn.

Naar aanleiding van ons 25-jarig jubileum en van de tentoonstelling brengen we ook het boek 'MAJOLICA uit de bodem van het Mechelse Sint-Janshof' uit. Het boek omvat:
- een samenvatting van de bodemopbouw en de historische achtergrond van de site Sint-Janshof (K. Bouckaert, M. Bracke, W. Tiri, W. Devos)
- een korte beschrijving van het archeologisch onderzoek (beperkt tot de contexten die majolica bevatten) (K. Bouckaert, M. Bracke, W. Tiri, C. Van Herck)
- een blik op de ontstaansgeschiedenis van de majolicanijverheid te Antwerpen (F. Caignie)
- een hoofdstuk over de majolicategels van het Sint-Janshof en van andere Mechelse contexten/verzamelingen (F. Caignie)
- een bijdrage over de algemene problematiek van de datering van Antwerpse majolica en een gedetailleerde beschrijving van de verschillende types van voorwerpenen en decors van de Antwerpse majolica van het Sint-Janshof, met bijhorende poging tot datering (L. Geyskens)
- catalogus van 51 majolica-fragmenten en -objecten

'MAJOLICA uit de bodem van het Mechelse Sint-Janshof' telt 88 bladzijden en kost 15 EUR (excl. verzendingskosten). Het boek is vanaf 9 september 2018 te koop bij de Mechelse Vereniging voor Stadsarcheologie (Paardenstraatje 3, Mechelen - elke dinsdagavond tussen 19u30 en 22u of via info@mvsa.be) en bij boekhandel Salvator in Mechelen.

 

Contact - Meer over MVSA - Lid of vrijwilliger worden - Folder MVSA - Folder Paardenstraatje